Saray’a ‘Yassıada’ soruları: Türkiye Varlık Fonu’na mı devrediliyor?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TOBB tarafından 2 milyar TL harcanarak yapılan otel ile beton kayalığına dönüştürülen Yassıada’nın Varlık Fonuna devredilip yabancı bir yatırımcıya satılacağı iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

CHP’li Mehmet Bekaroğlu, konuyla ilgili hazırladığı soru önergesinde, zararla sonuçlanan bu yatırımın yapılmasında sorumluluğu olan tüm kamu görevlileri ile TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TOBB yönetimi hakkında Devlet Denetleme Kurulu’nun harekete geçirilmesini istedi.

Bekaroğlu önergesinde yazılı, sözlü ve sosyal medyada; işaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bu konuda bilgisine başvurulan 29 yıllığına oteli işletme hakkına sahip bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri Genel Müdürü Ömür Gebeş’in; “Demokrasi ve Özgürlükler adasındaki işletme hakkını kamuya devretmek için görüşmeler başladı” şeklinde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

BETONA GÖMÜLDÜ, OTEL ELDE KALDI

Başlangıçta bir “Demokrasi Müzesi” olarak restore edilmesi düşünülen  Yassıada’ya 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı planla, yüzde 65’ine kadar yeni inşaat yapma izni verildiğini belirten Bekaroğlu, “Bir küçük konaklama tesisi” diye başlayan yenileme çalışmalarının amacından saptırıldığını, söz konusu adanın; 125 odalı bir otel, 30 betonarme apart, 600 kişilik konferans salonu, 1200 kişilik bir cami, müze, sergi salonu, sembolik deniz fenerinin yapımıyla adeta beton kayalığına dönüştürüldüğünü ifade etti.

“TOBB 2 MİLYAR TL HARCAMIŞ! ZARAR NASIL KARŞILANACAK?” 

Bugünlerde Yassıada’yı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yetkililerin ziyaret ettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın oteli ve adayı aldıktan bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı’na devredeceği, adanın İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı’nın kullanacağı yerlerden birisi olma ihtimali bulunduğu yönündeki iddialara da vurgu yapan Bekaroğlu, Türkiye’deki tüm sanayi, ticaret ve borsa üyelerinin aidat ödeyerek üye olmak zorunda olduğu TOBB’nin yaklaşık 2 milyar TL ile inşa ettiği elde kalan otelin, işletmesine cazip bir koşul sağlanması durumunda yabancı yatırımcı Ömer Alfardan’ın talip olduğu yönündeki iddiaların da basında yer aldığına dikkat çekti.

Bekaroğlu, konuyla ilişkin önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan şu sorulara cevap istedi:

1. Yazılı, sözlü ve görsel medyada yer alan söz konusu haber ve iddialar doğru mudur?

2. Eni 195 uzunluğu 740 metre olan Yassıada’da 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan planla yüzde 65 yeni inşaat yapma izni verilmesinin ve adanın adeta bir beton yığınına dönüştürülmesinin nedeni nedir?

3. TOBB’ne bağlı Gümrük ve Turizm İşletmelerine 29 yıllığına işletme hakkı verilerek “Yap İşlet Devret” modeli ile gerçekleştirilen proje neden işletilemez duruma gelmiştir? Bu proje neden başarısızlıkla sonuçlanmıştır?

4. Türkiye’deki tüm sanayi, ticaret ve borsa üyelerinin aidat ödeyerek üye olmak zorunda olduğu TOBB’nin yaklaşık 2 milyar TL civarında olduğu belirtilen zararı nasıl karşılanacaktır?

5. Söz konusu zarar Merkezi Yönetim Bütçesinden mi karşılanacaktır?

6. Söz konusu projenin kamuya devri söz konusu mudur?

7. Söz konusu projenin kamuya devrinde ne tür bir prosedür işletilecektir?

8. Söz konusu projenin kamuya devri yasal mıdır?

9. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın oteli ve adayı aldıktan bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı’na devir etmesi, adadaki tesislerin İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı’nın kullanacağı yerlerden birisi olması söz konu mudur?

10. Bu projenin Türkiye Varlık Fonu bünyesine alınması düşünülmekte midir? Bu durumda ne tür bir prosedür uygulanacaktır? İşletilmesi için ayrı bir şirket kurulması düşünülmekte midir?

11. Otelin, işletmesine cazip bir koşul sağlanması durumunda yabancı yatırımcı Ömer Alfardan’ın talip olduğu yönündeki son dönemde medyada yer alan haberler doğru mudur?

12. Bu durumda söz konusu tesislerin adı geçen yatırımcıya hangi ihale usulüne göre verilmesi düşünülmektedir?

13. Türkiye Varlık Fonu bünyesine alınması durumunda bu tesislerin yabancı yatırımcılara ihalesiz bir biçimde devri söz konusu olabilir mi?

14. Söz konusu projenin zararla sonuçlanması ile ilgili olarak yapım ve tasarımından sorumlu olanlar dahil, bu yatırıma karar verenler ve işletmesini başarıyla yürütecek koşulları oluşturmayan kamu görevlileri ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve diğer TOBB yetkilileri hakkında gerekli inceleme araştırma ve soruşturma yaptırmayı, bu nedenle Devlet Denetleme Kuruluna görev vermeyi düşünüyor musunuz?