Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesine itiraza ret

Mahkeme kararında, 6706 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı tarafından verilmiş olan kovuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin uygun görülmesi kararının, “merkezi makamın takdir yetkisi kapsamında verilmiş bir karar olduğu ve mahkemelerinin bu kararı denetleme yetkisinin bulunmadığı” kaydedildi.

İtiraz incelemesi kapsamının “kovuşturmanın yabancı devlete devredilmesi koşullarının somut olayda bulunup bulunmadığıyla sınırlı olduğu” belirtilerek “Kanunun 24.maddesine göre ise üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma veya kovuşturmalar a) Şüpheli veya sanığın yabancı devletin vatandaşı olması nedeniyle Türkiye’de hazır bulundurulamaması veya adlî yardımlaşma yoluyla savunmasının alınamaması, b) Türk vatandaşı olan şüpheli veya sanığın yabancı devlette mutat olarak bulunması veya delillerin bu devlette olması nedeniyle devrin, gerçeğin ortaya çıkarılmasına imkân vermesi hâllerinde devredilebileceği, somut olayda ise müsnet suçun kasten öldürme suçu olduğu ve sanıkların yabancı devletin vatandaşı olmaları nedeniyle Türkiye’de hazır bulundurulamadıkları gibi adlî yardımlaşma yoluyla da savunmaları alınamadığı için madde metninde aranan koşulların gerçekleştiğinden İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 7 Nisan 2022 tarihli kararının usul ve yasaya uygun olduğu” belirtilerek itirazının reddine karar verildiği belirtildi.

Mahkeme Başkanı ise karara şerh düşerek itirazın kabul edilmesi yönünde oy kullandı.

7 NİSAN’DAKİ DURUŞMADA DURMA KARARI VERİLMİŞTİ

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim 2018’de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davanın, 7 Nisan 2022 tarihinde İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine durmasına ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar verilmişti.