6 adımda Türkiye Ekonomi Modeli

 

1-) İş ve yatırım ortamını iyileştirerek ihracatı teşvik etmek ve istihdamı artırmak amacıyla yapılan düzenlemeler. İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisi 1 puan indirildi. Şirketlerin temettü ödemelerinde stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 10’a indirildi. Teknoloji geliştirme bölgeleriyle Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezler dışındaki çalışma saatlerinin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alındı.

2-) Ticari krediler, ülke ekonomisini güçlendirecek alanlarda, selektif bir yaklaşımla kullandırılıyor. Yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik 60 milyar TL’lik KGF Destek Paketi devreye alındı. İhracatçılara ve turizm yatırımcılarına yüzde 9’a varan faiz oranlarıyla toplamda 150 milyar TL’lik kredi kullandırılmasını sağlayan Türk Lirası Uzun Vadeli Kredi Programı başlatıldı. Konutlarda yüzde 45’e kadar enerji tasarrufu sağlanmasını desteklemek amacıyla 60 ay vadeli ve 0.99 faiz oranlı Konutlarda Isı Yalıtım Kredisi hayata geçirildi.

3-) Tasarrufların TL cinsi varlıklarda değerlendirilmesi teşvik edildi. Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesabı ile döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 71’den yüzde 58’e düştü. Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihracıyla toplam 83 bin 816 vatandaştan yaklaşık 6.6 milyar TL’lik talep toplandı.

4-) Yastık altı altının ekonomiye kazandırılması için tüm rafinerilerin dahil olduğu Altın Tasarruf Ekosistemi kuruldu.

5-) Bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısı yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltildi.

6-) Vergi düzenlemeleriyle TL cinsinden mevduat ve katılma hesaplarını teşvik edildi. TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj indirimi 2022 yılı sonuna kadar uzatıldı. Portföyünde TL cinsi yatırım araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlara kurumlar vergisi istisnası tanındı. Devlet iç borçlanma senetlerinde stopaj oranı 2022 sonuna kadar yüzde 10’dan yüzde 0’a indirildi. Tüzel kişiler ve yurt dışında yerleşik vatandaşların YUVAM hesabı kapsamında dönüşüm hesaplarına aktardıkları birikimlerin getirilerinde stopaj sıfırlandı. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bilançolarında yer alan yabancı paralarının ve altın hesaplarının kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında TL’ye çevirmelerini teşvik eden gelir ve kurumlar vergisi istisna düzenlemeleri yapıldı. TL mevduat ve katılma hesaplarının vade sonu hesap bakiyesi kullanılarak hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergi oranı sıfırlandı.