344 maden sahasının ihaleye açılması kararına Şehir Plancıları’ndan tepki

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın Türkiye genelinde 61 ilde 344 maden sahasını ihaleye açmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Doğal alanlarımızda ekolojik tahribat yaratacak maden sahası ihaleleri iptal edilmelidir” denildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 4 Nisan’da Türkiye genelinde 61 ilde 344 maden sahasını ihaleye açtı. Gazete Duvar’ın haberiyle bahsi geçen alanlardan Kırklareli’nde yer alan 4 tanesinin orman, tarım ve mera alanı olduğu ortaya çıkmıştı.

‘EKOLOJİK YIKIM’

Konuyla ilgili TMMOB Şehir Plancıları Odası bugün açıklama yaptı. İklim, su ve gıda krizlerinin tüm dünyanın öncelikli ve ortak sorunu haline geldiği belirtilen açıklamada “Bu krizlerle başa çıkabilmenin yegâne yolunun yutak alanların, sulak alanların, tarım topraklarının, biyoçeşitliliğin korunması olduğu açıktır. Ülkemizde planlı ve akılcı bir iktisadi gelişim politikası olmamakla birlikte özellikle inşaat, maden, ulaşım ve lojistik, sanayi, turizm gibi farklı sektörlere sağlanan akıl dışı ayrıcalıklarla birlikte ekolojik bir yıkım yaşanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

‘İPTAL EDİLSİN’

Açıklamada Resmi Gazete’de 26 Mart tarihinde 344 yeni maden sahasının ihalesinin yapılacağına ilişkin yayımlanan ilan anımsatılarak, “Böylece hiçbir bütüncül iktisadi programa ve planlı gelişim öngörüsüne dayandırılmaksızın, ruhsatlandırma süreçleri ile başlayan, tüm canlılara nefes veren ormanlarımız, tarım ve mera alanlarımız ile canlı yaşamının biricik koşulu su havzalarımızı yok eden sahalara yüzlerce yeni saha eklenmiştir” denildi.

İklim dengesinin kurulması, biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistemin devamlılığı ve tüm canlıların sağlığı için korunması gereken hassas alanlarda her türlü madencilik faaliyetinin yasaklanması gerektiği belirtilen açıklamada ihalelerin iptal edilmesi istendi. (HABER MERKEZİ)