2023’te ekonomik kaldıraç olacağız

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın girişimleriyle Türkiye ile “telif hakkı” anlaşması için müzakere masasına oturmaya hazırlanan Google, “Türkiye raporu” hazırladı. Raporunda Cumhuriyetin 100. yılı için milyarlarca TL katkı sunacaklarını açıklayan Google, ekonomik kaldıraç işlevini gören hizmet ve ürünleriyle desteklediği dijital ekosistemin milli gelirin yüzde 4.7’sine kadar tırmanacağını kaydetti. Google, YouTube ve Android hizmetlerinin desteklediği ekosistemin milli gelir içindeki payının yüzde 4’e ulaşarak 150 milyar TL’yi bulduğunu kaydetti. ABD’de kurulu Google, Google LLC, YouTube, Google Haritalar, Google Arama Motoru, İşletme Proli, Google Ads (reklamlar) ve Google Play gibi markalar altında hizmet sunuyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na bir süre önce sunum yapan Google, milletvekillerinin “Türkiye ile ilgili neler düşünüyorsunuz, planlarınız ne?” başta olmak üzere her konudaki sorularına 36 sayfalık bir raporla yanıt verdi.

Milyarlarca liralık katkı

“Herkes için Google” ve “Yalnızca başkaları başardıkça başarılıyız” mottosunu paylaşan Google raporunda, “Türkiye’de ülkemizin birer fertleri olarak çok önemli bir görevimiz olduğuna inanıyoruz; Dijitalleşme yolculuğunda Türkiye’de, Türkiye’nin yanında olmak” ifadelerine yer verdi. Türkiye ekonomisindeki yerini beş ana başlıkta açıklayan Google, bunları; “büyüme ve gelişme, uluslararası rekabet, uluslararasılaşma, girişimcilik ve dijital dönüşüm” olarak sıraladı. Google Türk ekosistemine katkılarını şöyle özetledi:

Google, YouTube ve Android hizmetlerinin desteklediği ekosistemin milli gelir içindeki payı yüzde 4’ü aşarak 150 milyar TL’ye ulaştı. Dijital kaldıraç işlevi gören hizmet ve ürünlerimizin desteklediği dijital ekosistemin Cumhuriyetimizin 100. yılında milli gelirin yüzde 4.7’sine kadar tırmanacağını öngörüyoruz.

OC&C danışmanlık firmasının hazırladığı rapor uyarınca Google ürün ve hizmetleri Türkiye ekonomisine toplamda 143,9 milyar TL’lik katkı sağladı. Google Reklam Ürünleri (Arama, Alışveriş, YouTube vs.) doğrudan ve dolaylı yoldan 2018 yılında Türk ekonomisine 29,5 milyar TL’lik katkı verdi. Gayri Safi Yurt İçi Hasılada (GSYİH) yüzde 0.8’e tekabül eden bu katkının 2023’te 33,8 milyar TL’ye yükselmesi beklenmekte. Google reklam ürünleri işletmelere yönelik, “daha hızlı büyüme, gelir artışı, yatırımın daha iyi geri dönüşü, üretkenliğin artması, adil rekabet koşulları” gibi ek faydalar sağlıyor. Küçük işletmelerin yüzde 73’ü Google reklam ürünleri olmasaydı kendi faaliyet alanlarındaki büyük rakipleri ile mücadele etmelerinin zorlaşacağını ifade ediyor.

Google Haritalar ve Google İşletme Proli ekonomiye doğrudan katkı, tasarruf ve verimlilik artışı yoluyla 25,1 milyar TL katkı sundu. GSYİH’nin yüzde 0,7’sine tekabül eden bu miktarın 2023 yılına kadar 59,5 milyar TL’ye ulaşması hedeflenmekte.

Android ve Google Play ise ekonomiye 2018 yılında GSYİH’nin yüzde 2.3’üne denk gelen 83,4 milyar TL’lik destek verdi. 2023 yılına kadar 193,3 milyar TL’ye ulaşması beklenmekte.

Google Cloud Platformu ve G Suite’in toplam katkısı 5,7 milyar TL’yi buldu. Bu miktarın 2023 yılına kadar 18,2 milyar TL’ye ulaşması öngörülmekte.

Kadın istihdamı

Google’ın reklam ürünleri, Android ve Play ekosistemleri sayesinde Türkiye’deki kadın istihdamına olumlu katkısı da bulunmakta. 2018 yılında bu ekosistemler vasıtasıyla yaratılan kadın istihdamı yüzde 32.3 iken, bu oranın 2023 yılında yüzde 40’a kadar yükselmesi beklenmekte.

Google ürün ve hizmetleri ile Android ekosistemleri 1.4 milyona tekabül eden istihdam yaratmakta.

Android övgüsü

Google raporunda, Türkiye’de üretilen android ekosistemi ile uygulama geliştirme endüstrisinden övgüyle bahsetti. Google, android ekosisteminin Türkiye’de büyümekte olan uygulama geliştirme endüstrisinin kalkınmasına, Türk telekomünikasyon operatörleri, cihaz üreticileri ile perakende satıcılar, girişimciler, ve şirketlere katkı sağladığını kaydetti. Doğrudan katkıların yanında ekosistem oyuncuları arasındaki iş birliklerini de kolaylaştırdığına vurgu yapan Google, “Android, Türk orijinal ürün üreticileri (OEM) ve telekom operatörleri için yeni gelir kalemleri yaratmakta; OEM ve operatörlerin dijital platformlarda uluslararası oyuncularla rekabet edebilmelerini sağlamakta” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’de üretilen akıllı telefonların android işletim sistemini kullandığına işaret eden Google, akıllı telefon piyasasında tüm yerel cihaz üreticilerinin Google’ı önemli bir iş ortağı olarak gördüğünü ve “Android”in sınırsız imkânlarından faydalandığını belirtti. Google “Android olmasaydı yerel üreticiler ya diğer işletim sistemi geliştiricilerine lisans ücreti ödemek ya da piyasaya sürüldüğünde kullanıcıların ve uygulama geliştiricilerinin taleplerini karşılayamama riskiyle karşı karşıya kalarak, kendi işletim sistemlerini geliştirmek için yatırım yapmak durumunda kalacaklardı” dedi.

İhracat artacak

Türkiye pazarındaki akıllı telefonların yüzde 10’nun yerel üreticiler tarafından üretildiğine dikkat çeken Google, şu tespitte bulundu: “Türkiye böylelikle kayda değer hacimde yerel üreticiye sahip az sayıdaki pazardan (38 ülkeden) birisidir. Bununla beraber yerel ürünlerin ortalama birim satış fiyatının ithal ürünlerden daha düşük olması sebebiyle, yerel üreticilerin elde edilen toplam ciroya göre pazar payları toplamı 2016 itibarıyla yüzde 6’ya tekabül etmekteydi. 2023 yılında Türkiye’deki akıllı cihaz üreticilerinin ülkenin cari açığına yüzde 3,5 oranında katkısı olacağı tahmin edilmekte. Bu durum ise hem yerel mobil cihazların tüketiminde payların artması hem de Türkiye’de üretilen cihazların dünyaya ihracatındaki artış öngörüleri ile açıklanabilecektir.”

Veride artış

Veri trafik oranında ciddi artışa da dikkat çeken Google, “Android mobil penetrasyon ve gelir artışını doğrudan destekleyen mobil genişbant tüketimini sağlamaktadır. Veri trafiği büyümesini sağlayan Android, Türkiye’de halihazırda elde edilen toplam trafiğin yarıdan fazlasını teşkil etmektedir. Söz konusu trafik oranının 2023’e kadar daha da artarak ekosistemin üçte ikisinden fazlasına tekabül ediyor olması beklenmekte” ifadelerini kullandı.

Mükemmel uyum

Android platformunun mobil cihaz satışlarını arttırdığını dile getiren Google, şunları söyledi:

“Android platformu daha işlevsel mobil cihazlar için talep yaratmakta ve bu durum da cihaz satışlarının artmasını sağlamaktadır. Android daha yüksek oranda akıllı telefon penetrasyonunu kolaylaştırarak daha fazla uygulamanın geliştirilmesini ve içerik üretimini sağlamaktadır. Bu bağlamda, Türk mobil operatörlerinin Android’in amaçları ve vizyonu ile mükemmel bir uyum içerisinde olduğu söylenebilir. Android Türk tüketicilere uygun fiyatlı cihazlara erişim imkanı sağlamaktadır. Altyapı yatırımları söz konusu olduğunda, Google, fırsatları ihtiyaç bazında ve birçok farklı faktörü dikkate alarak değerlendirmektedir.”

YARIN: TÜRKİYE’DE GOOGLE’A TELİF HAKKI DAVASI AÇILDI MI? GELİR, VERGİLENDİRME VE CEZALARDA DURUM NE?